We Press audio documentation

We Magazine Issue 11 (cassette, side a)
We Magazine Issue 11 (cassette, side b)
we magazine xv (cassette compiled)